HomeVoor de oudersWachtlijst

Wachtlijst

Laatste update: 26-6-2024

Door de grote belangstelling voor onze school hanteren wij op dit moment een wachtlijst voor kinderen geboren in 2021, 2022 en 2023.

Voor kinderen geboren in 2024 hanteren wij een belangstellingenlijst. Heeft u belangstelling voor een schoolplek dan kunt u dit aangeven door een mail te sturen naar directie@verbeelding-almere.nl onder vermelding van de naam van uw kind, geboortedatum, telefoonnummer en straatnaam. U komt dan op de lijst te staan. Deze lijst geeft geen recht op een schoolplek. Wanneer uw kind 3 jaar is geworden kunt u een mail versturen  voor een aanmelding bij De Verbeelding. Dit kunt u doen door een bericht te sturen naar directie@verbeelding-almere.nl. De procedure zal dan opgestart worden. U kunt zich op één school inschrijven. Wij vragen u voor de derde verjaardag te oriënteren op de scholen in de wijk. 

Wachtlijst kleuters

Wij hebben ervoor gekozen om op termijn uit te groeien naar een school met een maximaal aantal groepen. 

Omdat het soms voorkomt dat er een plekje vrijkomt in één van onze groepen is het mogelijk om uw kind op de wachtlijst te laten plaatsen. Dat kan door een mail te sturen naar directie@verbeelding-almere.nl met de naam en geboortedatum van uw kind en uw adresgegevens en telefoonnummer. Deze datum wordt aangehouden voor de plek op de wachtlijst en u krijgt via de mail een bevestiging van plaatsing op de wachtlijst. Wij nemen contact met u op zodra er een plek vrij komt. Wij doen geen uitspraken over uw plek op de wachtlijst.
N.B. Plaatsing op de wachtlijst is geen garantie op plaatsing op onze school. 

Wij hanteren voorrangsregels voor kinderen die op dit moment op de wachtlijst staan. Zo hebben kinderen met oudere broers en/of zussen die al op De Verbeelding geplaatst zijn voorrang, evenals kinderen die ingeschreven staan bij Peuterplusgroep De Verbeelding van Kinderopvang Sterrenrijk. Ons derde uitgangspunt is dat kinderen vanuit ons voedingsgebied Almere Hout voorrang hebben. Tot slot geldt dit ook voor kinderen die van buiten Almere naar ons voedingsgebied verhuizen. Deze voorrangsregel vervalt wanneer uw kind op een andere school in Almere geplaatst is. 

Groep groep 1 t/m 7

Alle groepen zullen in de loop van het jaar groeien. Wij houden de leerlingenaantallen in de verschillende groepen nauwgezet in de gaten en zullen binnen onze mogelijkheden maatregelen nemen om te voorkomen dat door de groepsgrootte een onwerkbare situatie ontstaat.

Het schooljaar 2023- 2024 zijn wij gestart met vier groepen 1-2, een groep 3 en een groep 4-5-6. Op dit moment plaatsen wij geen nieuwe leerlingen meer in deze groepen. 

Voor het schooljaar 2024-2025 hebben we in een aantal groepen nog beperkt plek. Dit zijn de groepen 1 en 2, groep 5 en groep 6/7. Wanneer u wenst dat uw kind overstapt naar De Verbeelding zullen wij eerst contact opnemen met de huidige basisschool van uw kind. In dit gesprek bespreken we de onderwijsbehoeften van uw kind. Naar aanleiding van de informatie die wij ontvangen bepalen wij of wij voor uw kind kunnen voorzien in de onderwijsbehoeften en of uw kind past binnen de groep. Wij kijken daarbij naar de dynamiek van de groep.

Het is niet mogelijk gedurende het schooljaar in te stromen voor leerlingen die een schoolplek hebben in Almere. Voor leerlingen die van buiten Almere komen wonen in Almere Hout is die mogelijkheid er wel.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons aannamebeleid