HomeVoor de oudersWachtlijst

Wachtlijst

Laatste update: 8-1-2024

Door de grote belangstelling voor onze school hanteren wij op dit moment een wachtlijst voor kinderen geboren in 2020, 2021 en 2022.

Wachtlijst kleuters

Wij hebben ervoor gekozen om op termijn uit te groeien naar een school met een maximaal aantal groepen.  Door de grote belangstelling is er voor kinderen geboren in 2020, 2021 en 2022 op dit moment geen plek meer in onze groepen. Wij hanteren daarom een wachtlijst, vanwege de grote toestroom van nieuwe kinderen. 

Omdat het soms voorkomt dat er een plekje vrijkomt in één van onze groepen is het mogelijk om uw kind op de wachtlijst te laten plaatsen. Dat kan door een mail te sturen naar directie@verbeelding-almere.nl met de naam en geboortedatum van uw kind en uw adresgegevens. Deze datum wordt aangehouden voor de plek op de wachtlijst en u krijgt via de mail een bevestiging van plaatsing op de wachtlijst. Wij nemen contact met u op zodra er een plek vrij komt. Wij doen geen uitspraken over uw plek op de wachtlijst.
N.B. Plaatsing op de wachtlijst is geen garantie op plaatsing op onze school. 

Wij hanteren voorrangsregels voor kinderen die op dit moment op de wachtlijst staan. Zo hebben kinderen met oudere broers en/of zussen die al op De Verbeelding geplaatst zijn voorrang, evenals kinderen die ingeschreven staan bij Peuterplusgroep De Verbeelding van Kinderopvang Sterrenrijk. Ons derde uitgangspunt is dat kinderen vanuit ons voedingsgebied Almere Hout voorrang hebben. Tot slot geldt dit ook voor kinderen die van buiten Almere naar ons voedingsgebied verhuizen. Deze voorrangsregel vervalt wanneer uw kind op een andere school in Almere geplaatst is. 

Groep groep 1 t/m 6

Alle groepen zullen in de loop van het jaar groeien. Wij houden de leerlingenaantallen in de verschillende groepen nauwgezet in de gaten en zullen binnen onze mogelijkheden maatregelen nemen om te voorkomen dat door de groepsgrootte een onwerkbare situatie ontstaat.

Wij starten schooljaar 2023- 2024 met vier groepen 1-2, een groep 3 en een groep 4-5-6. In een aantal groepen is nog beperkt ruimte voor leerlingen die willen starten dit schooljaar. In groep 4-5-6 is er op dit moment geen mogelijk om in te stromen. Het is niet mogelijk gedurende het schooljaar in te stromen voor leerlingen die een schoolplek hebben in Almere. Voor leerlingen die van buiten Almere komen wonen in Almere Hout is die mogelijkheid er wel.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons aannamebeleid