ECOLOGISCHE Basisschool De Verbeelding in Oosterwold

'Verbeelding is belangrijker dan kennis.
Want kennis is beperkt, terwijl verbeelding de hele wereld omvat.'

De Verbeelding start per 1 januari 2022

Om tegemoet te komen aan de wens van veel ouders binnen ons voedingsgebied (Almere Hout) zal De Verbeelding per 1 januari 2022 starten met een instroomgroep. In deze groep is (beperkt) plek voor een aantal kinderen geboren in 2018. In overleg met ouders kunnen wij ook kinderen uit 2017 en 2016 een plekje bieden die op dit moment nog niet naar school gaan binnen Almere.
De Verbeelding start volgens hetzelfde onderwijsconcept als ecologische basisschool De Verwondering. De eerste periode van onze nieuw te starten school werken wij volgens dit schoolplan en gebruiken wij de beschikbare documenten om ons onderwijs vorm te geven. De komende periode zal deze website steeds opnieuw worden aangevuld. 

Uw kind (voor-)aanmelden

Vakantie en jaarplanning bekijken? Volg ons op Social Schools
Volgen via Social Schools