ECOLOGISCHE Basisschool De Verbeelding in Oosterwold

'Verbeelding is belangrijker dan kennis.
Want kennis is beperkt, terwijl verbeelding de hele wereld omvat.'

De Verbeelding start per 1 januari 2022

Om tegemoet te komen aan de wens van veel ouders binnen ons voedingsgebied (Almere Hout) is De Verbeelding per 1 januari 2022 gestart met een instroomgroep. In augustus 2022 zijn wij gegroeid naar een school met vier groepen, waarvan 3 kleutergroepen en een groep 3-4-5.

De Verbeelding start volgens hetzelfde onderwijsconcept als ecologische basisschool De Verwondering. De eerste periode van onze nieuw te starten school werken wij volgens dit schoolplan en gebruiken wij de beschikbare documenten om ons onderwijs vorm te geven. De komende periode zal deze website steeds opnieuw worden aangevuld. 

Uw kind (voor-)aanmelden

Vakantie en jaarplanning bekijken? Volg ons op Social Schools
Volgen via Social Schools