HomeVoor de oudersDe Kleine Groep

De Kleine groep Hout op De Verbeelding

Schooljaar 2024-2025 zal De Kleine Groep Hout niet starten. Dit is besloten in overleg tussen Passend Onderwijs Almere- SBO de Klimop en De Verbeelding. 

In september 2022 bij de eerste voorzichtige plannen voor De Verbeelding is er gesproken over een wijkvoorziening voor kinderen waarbij de leerstof in een rustiger tempo wordt aangeboden. Deze kinderen worden momenteel verwezen naar schoolvoorzieningen in Almere Buiten of Stad. Deze groep is een samenwerking tussen SBO de Klimop, Passend Onderwijs Almere en De Verbeelding. Gezien de ontwikkelingen in zowel de wijk als op stedelijk niveau zal deze groep komend schooljaar niet starten.

Dit onderwijsarrangement is speciaal voor kinderen die naar school gaan in Almere Hout en woonachtig zijn in Almere Hout. Onze eerste stap is een groep voor kinderen in de leerjaren 3 en 4. Later in de ontwikkeling van de school zal er een tweede groep starten voor de leerjaren 5 en 6.

De kinderen die een plek kunnen krijgen in deze groep hebben behoefte aan een prikkelarme omgeving waar in kleine stappen en met veel herhaling het basisaanbod van het onderwijs wordt aangeboden. Deze kinderen krijgen in een kleine groep, korte en individuele instructies. In het aanbod van deze groep richten we ons op kinderen waarbij de prognose voor uitstroom naar het voortgezet onderwijs minimaal VMBO- BBL is. Bij deze kinderen staat langzamer leren op de voorgrond. Kinderen waarbij problematiek op het gedrag op de voorgrond staat kunnen niet geplaatst worden in deze groep.

Kinderen die een plek krijgen op De Verbeelding in De Kleine groep zullen deels het leeraanbod aangeboden krijgen in De Kleine groep en een ander deel van de dag zit het kind in een reguliere groep van De Verbeelding. Het kind zal deelnemen aan de Sociaal- Culturele praktijken binnen het aanbod van de school en andere activiteiten. Een kind kan tot leerjaar 7 blijven op De Verbeelding in De Kleine groep. Het kind is dan zover in zijn ontwikkeling dat hij/ zij met een eigen leerlijn richting zijn uitstroomniveau het onderwijs kan afronden op zijn oorspronkelijk basisschool.

Binnen de wijk Almere Hout is er een stevig netwerk tussen de scholen. Kinderen waarbij gedacht wordt aan een plek in deze Kleine groep zullen besproken worden met intern begeleiders van de diverse scholen. Op De Verbeelding gunnen wij deze groep kinderen om te mogen groeien en leren vanuit het ecologisch en oecumenisch gedachtengoed.

Mocht u via de mail vragen hebben dan kunt u mailen naar directie@verbeelding-almere.nl of naar dir.klimop@prisma-almere.nl.