HomeOver De VerbeeldingOnze visie op onderwijs

Onze visie op onderwijs

Verbeelding is belangrijker dan kennis. Want kennis is beperkt, terwijl verbeelding de hele wereld omvat.

Dit is onze missie, onze basis. Hiermee kunnen we uiting geven aan datgene waar Stichting Prisma voor staat: dat alle kinderen later zinvol en optimaal functioneren in een maatschappij die voortdurend verandert. Goed onderwijs is ons uitgangspunt, het beste onderwijs voor de kinderen ons doel.

De Verbeelding is één van de oecumenische scholen van Prisma; een stichting voor Protestants Christelijk en Oecumenisch basis- en speciaal onderwijs in Almere. Stichting Prisma staat voor kleurrijk en kansrijk onderwijs voor ieder kind. Ons onderwijs vindt zijn inspiratie in de christelijke traditie.

Visie

Ieder kind is anders. Ieder kind leert anders. Op De Verbeelding is er ruimte voor die verschillen. Hier rekening mee houden kan alleen als wij weten wat een kind kan en wat een kind nodig heeft om zich verder te ontwikkelen. Door dit serieus te nemen, kunnen alle kinderen hun talenten ontplooien.

Onze kinderen komen tot leren door vakoverstijgend, aantrekkelijk en betekenisvol onderwijs. Dit doen wij door de kinderen te stimuleren, te laten ontdekken en onderzoeken.

Onze kinderen komen in een sterk veranderende wereld te staan. Duurzaam onderwijs op een ecologische school gaat over het begrijpen van oorzaken en het werken aan oplossingen. Op De Verbeelding werken de kinderen aan een eigen kijk op zichzelf, aan relaties met de ander en met de wereld en aan vraagstukken die ertoe doen. Hierdoor zijn onze kinderen eigenaar van het eigen leren.