HomeVoor de oudersOns aanname- en toelatingsbeleid

Ons aanname- en toelatingsbeleid

Net als alle scholen heeft De Verbeelding te maken met de landelijke regels voor aanname en verwijzing van leerlingen. Onze school staat open voor kinderen van ouders die kiezen voor het oecumenische en ecologische karakter van onze school. Wij richten ons in de aanname van nieuwe leerlingen op kinderen die binnen ons voedingsgebied wonen, maar nog geen plek hebben op één van de scholen. 

In verband met het Corona-virus hebben wij een aantal maatregelen getroffen. Om de contacten in de school te beperken zijn al onze kennismakingsbijeenkomsten afgezegd.

Aannamebeleid

Bij de start van de school zijn wij aangewezen op een tijdelijke locatie, omdat in Oosterwold op dit moment geen lokalen beschikbaar zijn. De tijdelijke huisvesting bevindt zich in het pand van basisschool De Verwondering in Nobelhorst. Wij verwachten begin 2023 te kunnen verhuizen naar ons eigen pand. 

Wij hebben de eerste jaren van ons bestaan bescheiden mogelijkheden om onze school vorm te geven. Ook zijn we beperkt in onze mogelijkheden om kinderen met een specifieke onderwijs- of opvoedingsvraag goed te begeleiden. Daarom hanteren wij een terughoudend toelatingsbeleid. 

Wij richten ons op (nieuwe) leerlingen die woonachtig zijn in ons voedingsgebied Almere Hout of daar op termijn komen te wonen. We zijn nog niet in staat om een passend aanbod te bieden aan alle kinderen. Uiterst terughoudend zijn wij in de aanname van kinderen die reeds op andere scholen zitten. Daarnaast is vanaf schooljaar 2012-2013 binnen de verschillende besturen in Almere afgesproken dat scholen alleen nieuwe leerlingen mogen accepteren aan het begin van een schooljaar.

Procedure vierjarigen

Wij raden ouders aan om zich tijdig te oriënteren op een basisschool. Vanwege de huidige omstandigheden is het op korte termijn niet mogelijk om kennismakingsmomenten in te plannen met ouders van (zeer) jonge kinderen. Wanneer er plek is in één van onze groepen, dan kunt u een voor-aanmeldformulier opvragen. Wanneer deze ingevuld en ondertekend bij ons binnen is, krijgt u van ons via de mail een bevestiging van voor-aanmelding. Wanneer uw zoon of dochter drie jaar oud wordt, nemen wij opnieuw contact op om de verdere aanmeldprocedure op te starten en toe te lichten. 

Uw kind mag naar school zodra hij of zij vier jaar is geworden. Ongeveer zes weken voor de eerste schooldag krijgt u een uitnodiging voor een intakegesprek met de groepsleerkracht. Tijdens dit gesprek wordt de informatie op het ontwikkelingsformulier besproken en worden er (maximaal 4) wenmomenten afgesproken.

Kinderen die tussen 14 juni 2022 en de start aan het nieuwe schooljaar jarig zijn en dan vier jaar oud worden, maken kennis tijdens het 'open huis' in de opstartweek van het nieuwe schooljaar. Deze kinderen beginnen na de zomervakantie in groep 1 en dus niet op hun vierde verjaardag. U krijgt voor de zomervakantie een uitnodiging voor dit 'open huis'. Het intake- of kennismakingsgesprek met de groepsleerkracht wordt dan in de eerste schoolweken gepland.

Procedure aanmelding overstapper

Er zijn kinderen die door verhuizing in een hogere groep instromen. Bij leerlingen die van school veranderen, wordt altijd contact opgenomen met de vorige school. Ouders geven hiervoor toestemming middels een toestemmingsformulier. De plaatsing gebeurt na overleg tussen de intern begeleiders en/of de directeuren van de oude en de nieuwe school. De inschrijving is pas definitief na beoordeling en goedkeuring van de inschrijving op basis van het onderwijskundig rapport door de directeur. Hiervoor staat een termijn van 6 weken die met 4 weken verlengd mag worden. 

Wij maken met ouders van kinderen die verhuizen afspraken voor de eerste schooldag. Kinderen van buiten Almere kunnen op dit afgesproken moment, ook gedurende het schooljaar, starten. Ongeveer 6 weken voor de eerste schooldag krijgt u een uitnodiging voor een intakegesprek met de groepsleerkracht. Tijdens dit gesprek wordt de informatie op het ontwikkelformulier besproken.

Kinderen uit Almere of kinderen die aan het begin van het nieuwe schooljaar starten, maken kennis tijdens het 'open huis' in de opstartweek van het nieuwe schooljaar. Deze kinderen beginnen na de zomervakantie in de nieuwe groep. U krijgt voor de zomervakantie een uitnodiging voor dit 'open huis'. Het intake- of kennismakingsgesprek met de groepsleerkracht wordt dan in de eerste schoolweken gepland.