HomeOver De VerbeeldingOnze visie op ecologisch onderwijs

Ecologie in de school

In een ecologische school is de natuur leidend om vanuit de ecologische gedachte, de theologische gedachte, de circulaire gedachte en vanuit de wereld van het zich ontwikkelende kind de school te vormen. Het gebouw, de omgeving, de bodem en de weersinvloeden vormen de biotoop waarin de leerlingen en de groeiende (levende) omgeving worden gevormd. Deze biotoop faciliteert het ideale ontwikkelingsklimaat voor haar specifieke bewoners, de kinderen.

Net zoals in de natuur, zal een specifieke gebruiker (leerling) zich graag ophouden in dat deel van de biotoop (gebouw) waar de omstandigheden voor hem/haar optimaal zijn. Er zijn in het gebouw vier habitats:

  • Onderbouw
  • Middenbouw
  • Bovenbouw
  • De faciliterende ruimtes: de kantoren, spreekkamers, personeelsruimte, enzovoort.

Algemene voorzieningen (centrale ruimte, speelzaal) bevinden zich niet in een specifieke habitat, maar zijn onderdeel van de biotoop (het gebouw). Ze bevinden zich tussen de habitats en in de omringende buitenruimte. De verbinding tussen binnen en buiten en met de omgeving is hier maximaal voelbaar.

Werken vanuit ecologisch perspectief

Voedselbos naast de school

Maart 2024 zijn wij gestart met de aanleg van een voedselbos naast de school. Het voedselbos zal een plek worden waar kinderen leren over de natuur, kunnen spelen of kunnen werken. De Verbeelding werkt samen  met de voedselboswachter om dit voedselbos vorm te geven waarbij de kinderen van groep 3 en 4 een actieve bijdrage leveren door mee te ontwerpen, te leren over het voedselbos en te helpen bij het aanplanten. Zij zullen de komende jaren de andere kinderen gaan vertellen over de ontwikkelingen in het voedselbos. 

Moestuinen 

Naast het gebouw van De Verbeelding komen moestuinen. Deze zullen in het voorjaar van 2024 worden aangelegd. De Verbeelding werkt samen met de Coöperatie Stadslandbouw Oosterwold om deze tuinen aan te leggen en invulling te geven. In alle groepen is er ruimte om in de periode april t/m september bezig te zijn met de moestuin. Van het zaaien, tot oogsten en verwerken tot eten. 

Via Facebook houden wij u op de hoogte van het activiteiten op de school.