HomeVoor de oudersVrijwillige ouderbijdrage

Vrijwillige ouderbijdrage

Voor het organiseren van schoolactiviteiten is geld nodig. Dat komt voor een deel uit de ouderbijdrage. Dit is een vrijwillige bijdrage. Wij proberen de ouderbijdrage zo laag mogelijk te houden. Een aantal activiteiten op De Verbeelding wordt betaald door deze ouderbijdrage, omdat de regering hiervoor geen gelden aan de school beschikbaar stelt. Denk aan vieringen en feesten, projecten en excursies.

Betaling

Het bedrag is aan het begin van het schooljaar vastgesteld op 55 euro per leerling. Dit bedrag is voor alle scholen van onze Stichting hetzelfde. Informatie over de wijze van betalen ontvangen ouders aan het begin van het schooljaar. Voor schooljaar 2022-2023 is ervoor gekozen, vanwege de start van de school, om eenmalig geen ouderbijdrage te vragen.

Met ouders of verzorgers die om persoonlijke redenen niet kunnen betalen, maar dat wel willen, zoekt de directie naar een betalingsregeling. In dit geval verzoeken we ouders of verzorgers om contact op te nemen met de directie.