HomeVoor de oudersMR op De Verbeelding

MR op De Verbeelding

Voor vragen aan de MR kunt u mailen naar mr@verbeelding-almere.nl

De Medezeggenschapsraad (MR) is samengesteld uit een personeelsvertegenwoordiging en een oudervertegenwoordiging.

De volgende leerkrachten hebben zitting in de MR:

 • Laurie van der Meulen (vice-voorzitter)
 • Marjolein Müller (voorzitter)

De volgende ouders hebben zitting in de MR:

 • Esther Spelde (secretaris)
 • Nynke van Wyk  (penningmeester)

Wat doen we?
De doelstelling van de Medezeggenschap Raad (MR) is om een school te creëren die de belangen van de leerlingen, het personeel en de ouders waarborgt. Het is de taak van de medezeggenschapsraad (MR) om met het bestuur en de directie van de school mee te denken, adviezen te geven en mee te beslissen over alles wat de school aangaat. De ouders in de MR vertegenwoordigen de ouders van de leerlingen. Juist daarom horen wij zo graag wat er bij jullie leeft en speelt!

De MR heeft instemmingsrecht over bijvoorbeeld:

 • Wijziging onderwijskundige doelstellingen;
 • Schoolplan, schoolgids, zorgplan;
 • Jaarlijkse ouderbijdrage;
 • Beleid voorzieningen voor leerlingen zoals ICT-beleid;
 • Pestbeleid (schoolafspraken, gedragsregels);
 • Jaarplanning en schooltijden.

De MR heeft adviesrecht over bijvoorbeeld:

 • Wijziging grondslag van de school;
 • Wijziging organisatie, samenwerking;
 • Aanstellings- en ontslagbeleid;
 • Huisvesting;
 • Bestemming middelen.

Hoe bereik je ons?

Spreek ons aan of stuur een e-mail naar mr@verbeelding-almere.nl voor kleine vragen, tips of andere leuke ideeën. Vraag om een gesprek als je zaken wilt bespreken, zodat we de tijd kunnen nemen.

Wil je onderwerpen op de agenda van de MR zetten? Stuur dan altijd een e-mail naar: mr@verbeelding-almere.nl.

De vergaderdata voor 2024 zijn: 24-01, 06-03, 17-04, 29-05  en 19-06. De e-mails die wij hebben ontvangen tot een week voor een geplande vergadering, proberen wij mee te nemen in de agenda van die vergadering.