HomeVoor de ouders

Voor de ouders

Op ecologische basisschool de Verbeelding kan je zijn wie je bent, met respect voor elkaar en de omgeving waarin een kind vanuit de eigen verbeelding tot ontwikkeling komt. 

Voor ons is ouderbetrokkenheid hierin heel belangrijk. 

Uit onderzoek blijkt dat ouderbetrokkenheid belangrijk is voor het leren en leven van kinderen en dat het een wezenlijk onderdeel is van effectief onderwijs. Op De Verbeelding zien wij de samenwerking met ouders als voorwaarde om kinderen optimaal tot hun recht te laten komen. School en ouders dragen ieder vanuit een eigen verantwoordelijkheid bij aan een optimale ontwikkeling van het kind. Wij willen de zorg voor het kind samen delen en we vinden de betrokkenheid van ouders bij de school en bij de ontwikkeling van hun kind belangrijk, omdat dit de ontwikkeling van de kinderen bevordert.

Vanuit de kernwaarden respect - vertrouwen - flexibel  maken wij afspraken en regels binnen de op school om te zorgen voor een veilig leerklimaat. Deze afspraken en regels gelden voor alle betrokkenen binnen de school en ook de ouders.

Afspraken op De Verbeelding

  • De grondhouding van alle betrokkenen binnen de school is respectvol naar elkaar.
  • Kinderen worden op tijd op school gebracht zodat de lessen op tijd kunnen starten.
  • Ouders stellen via social schools hun vragen aan de leerkracht. Leerkrachten reageren z.s.m. op uw vragen.
  • Ouders tonen betrokkenheid bij de ontwikkeling van hun kind door aanwezig te zijn bij informatiemomenten, oudergesprekken en schoolactiviteiten.
  • Wij zijn ons bewust van de voorbeeldfunctie die wij als ouders en leerkrachten hebben voor kinderen. Binnen het zicht van de kinderen wordt daarom voor, tijdens en na schooltijd niet gerookt.

Communicatie over belangrijke zaken

Wij beseffen hoe bijzonder het is dat u uw kinderen aan ons toevertrouwt. We doen ons best uw kind optimaal te laten ontwikkelen.

Maar soms hebt u andere verwachtingen dan wij waar kunnen maken of schatten wij zaken anders in. Dat kan wel eens boosheid of misschien verdriet bij u oproepen. Het gaat immers om uw kind. 

Dit vraagt om zorgvuldigheid en respectvolle communicatie. Emoties communiceren in bijvoorbeeld een mail kan allerlei ongewilde effecten geven voor u, maar ook voor ons. En daar wordt uw kind nooit beter van. 

We vinden het daarom belangrijk om over gevoelige zaken samen te praten en niet te schrijven. We willen u daarom vragen om tijdig een gesprek aan te vragen wanneer u iets dwars zit. Altijd eerst bij de leerkracht en als u er samen niet uitkomt bij de schoolleiding.