HomeOver De Verbeelding

Over De Verbeelding in Almere Oosterwold

Kinderen zijn de toekomst. En daar willen wij ze natuurlijk zo goed mogelijk op voorbereiden. Deze voorbereiding gaat volgens De Verbeelding verder dan goed leren lezen, schrijven en rekenen. Wij kijken ook vanuit het begrip duurzaamheid naar de toekomst van uw kind(eren). Dit doen wij door dit te integreren in ons lesaanbod en ons handelen. Door verbinding en het voorleven wordt duurzaamheid zo op een natuurlijke manier onderdeel van het leven van onze kinderen.

Ecologische basisschool

Het ecologische gedachtegoed van de school ziet u terug in het gebouw, in het gebruik van materialen en bijvoorbeeld door het zelf energie opwekken met zonnepanelen. 

Ieder kind is anders. Ieder kind leert anders. Op onze ecologische school vinden wij het belangrijk dat je je als individu kunt ontwikkelen. Hiermee bedoelen wij dat elk kind de ruimte krijgt om te leren wat hij wil leren. Uiteraard binnen de kaders van de leerkracht. Door kinderen te begeleiden en te coachen geven wij ze verantwoordelijkheid over hun eigen leren. Uit onderzoek is gebleken dat dit kinderen motiveert en bijdraagt aan een positiever zelfbeeld. Talenten krijgen zo de kans om zich optimaal te ontplooien.

Informatiebijeenkomsten

Donderdag 23 mei 2024 van 9:00-10:00

Maandag 24 juni 2024 van 9:00-10:00

Dinsdag 15 oktober 2024 van 9:00-10:00

Maandag 18 november 2024 van 9:00-10:00

Dinsdag 17 december 2024 van 9:00-10:00

Graag aanmelden door een mail te sturen naar administratie@verbeelding-almere.nl