HomeVoor de oudersOmgaan met Corona

Omgaan met Corona

Helaas zitten wij in een situatie waarin iedereen te maken krijgt, in meer of mindere mate, met de gevolgen van het Corona-virus.

Omdat wij het belangrijk vinden om helder en transparant te communiceren, brengen wij ouders voorafgaand aan de eerste schooldag (en voor inschrijven) op de hoogte van onze manier van omgaan met de maatregelen. Voor De Verbeelding geldt dat wij ons houden aan de regels en afspraken zoals deze zijn opgesteld door de Rijksoverheid en de GGD en dat wij handelen in overleg met ons Bestuur.

Voor meer informatie: Coronavirus en basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl.