HomeVoor de oudersOmgaan met Corona

Omgaan met Corona

Helaas zitten wij in een situatie waarin iedereen te maken krijgt, in meer of mindere mate, met de gevolgen van het Corona-virus.

Omdat wij het belangrijk vinden om helder en transparant te communiceren, brengen wij ouders voorafgaand aan de eerste schooldag (en voor inschrijven) op de hoogte van onze manier van omgaan met de maatregelen. Voor De Verbeelding geldt dat wij ons houden aan de regels en afspraken zoals deze zijn opgesteld door de Rijksoverheid en de GGD en dat wij handelen in overleg met ons Bestuur.

Dit betekent onder andere dat teamleden/externen op school zich houden aan de basisregels, mondkapjes dragen in de algemene ruimtes (niet in het lokaal), afstand houden van elkaar en dat wij terughoudend zijn in het toelaten van externen in de school. Leerlingen hoeven geen afstand te houden van elkaar of van de groepsleerkracht. Heeft een kind milde verkoudheidsklachten? Dan volstaat een zelftest om weer naar school te kunnen. Wanneer de klachten onder schooltijd ontstaan, dan nemen wij contact op met de ouders. Bij meerdere besmettingen in een groep gaat de klas in quarantaine. Dit alles heeft als doel om het onderwijs op school zo veel mogelijk door te laten gaan in een veilige omgeving voor alle betrokkenen bij ons onderwijs. 

Voor meer informatie: Coronavirus en basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl

Vanwege de tijdelijke huisvesting houden wij ons daarnaast aan de regels van basisschool De Verwondering ten aanzien van bijvoorbeeld looproutes en buitenspelen.